Материјали со кои работиме2018-11-09T16:26:02+02:00

Материјали со кои работиме

Заботехничката лабораторија Edentallab располага со врвна заботехничка опрема од најреномирани светски производители, со технички можности кои ги задоволуваат највисоките стандарди во работењето. Материјалите за работа внимателно се одбираат и за реставрација на забите се користат исклучиво материјали со висок квалитет.