Вработување2020-03-05T15:27:47+02:00

EDG Еdentallab во Скопје го зголемува својот тим и има потреба од забни техничари за:

КАД/КАМ и КЕРАМИКА

Кандидатот може да биде со или без искуство, да има желба за работа, да биде лојален, одговорен, кооперативен и неконфликтен бидејќи ќе работи во голем тим, да е динамичен и активен, да има почитување кон колегите, другите соработници и најважно од се кон пациентите, да води сметка за својот изглед и личната хигиена, да биде педантен и културен и најважно од се е да биде вљубеник на професијата. Во CV-то што ќе го испратите задолжително да содржи Ваша фотографија.

Бенефити:
– континуирана едукација;
– за најлојалните специјални договори за лојалност.

Огласот е отворен на 15 дена!

Се најдобро!

Прикачи CV